Investor Relations

This page is only available in Swedish.

Investor Relations

This page is only available in Swedish.

Investor Relations

Smoltek Nanotech Holding AB

Smoltek Nanotech:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 26 februari 2018 under kortnamnet SMOL och handlas via banker och fondkommissionärer.

Aktiens ISIN-kod: SE0010820381
Aktiens CFI-kod: ESVUFR
Aktiens FISN-kod: SMOLTEKNAN/SH

Anders Johansson, VD – Om Smolteks teknologi

Smoltek har utvecklat en grundteknologi som ger full kontroll över var extremt små kolfibrer, så kallade kolnanostrukturer, växer, hur tätt de växer samt hur långa de ska vara. Teknologin möjliggör odling av ledande nanostrukturer i precisionsdefinierade mönster och skapar fördelar som förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet.

Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms enligt Research and Markets i en marknadsanalys att växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent mellan 2016 och 2022, till totalt 40,33 MdUSD år 2022. Smolteks unika teknik kan tillämpas till flertalet av applikationerna på denna marknad.

Smoltek Nanotech Holding AB:s styrkor och konkurrensfördelar

Unik teknologi på miljardmarknad
Smolteks teknologiplattform skapar fördelar som förbättrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt ökad hållbarhet. Med Smolteks teknik kan halvledarindustrin gå från dagens metoder till mer effektiva lösningar baserade på nanostrukturerat kol och därigenom lösa materialtekniska problem som idag uppstår vid miniatyrisering av komponenter.

CMOS-kompatibel teknik
En viktig milstolpe som Smoltek har uppnått är utmaningen med processkompatibiliteten med CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), vilket är den vanligaste processteknologin inom halvledarindustrin. En utmaning som Smoltek har löst med sin patenterade teknologi. Detta innebär att Smoltek har lyckats utveckla en teknik som kan tillämpas i halvledarindustrins befintliga produktionslinor.

Vision för halvledarindustrin

Smoltek för nära dialoger med flera av de ledande aktörerna inom halvledarindustrin om samarbeten för olika applikationer som bygger på bolagets teknologiplattform. Visionen är att år 2020 vara en obestridd nyckelspelare inom området nanoteknik för nästa våg av integrerade kretsar baserade på nya arkitekturer inom kategorin avancerad paketering.

65 sökta patent, varav 50 är beviljade
För att skydda sin teknik har bolaget en omfattande patentportfölj bestående av ett 65-tal patenttillgångar, varav 50 stycken idag är beviljade patent. Smolteks kärnpatent är generiska för nanostrukturer och inte enbart relaterade till kol vilket öppnar upp möjligheterna för framtida licenseringar utanför området kolnanostrukturer.

Vd Anders Johansson presenterar Smoltek

Smoltek © 2018