SMOLTEK – VÅR TEKNOLOGI

Odling av kolnanofibrer i precisionsdefinierade mönster i industrikompatibel CMOS-process

Smoltek har utvecklat en patenterad grundteknologi för odling av kolnanostrukturer under namnet SmolGROW™. Den här unika tekniken ger oss full kontroll över var och hur extremt små kolfibrer växer. Det gör att vi kan bestämma hur tätt de växer, vilken form de ska ha samt hur långa fibrerna ska vara.

 

Vägen fram i teknikskiften sker i steg. När vi går från dagens halvledare till nanoteknik är det ett lika stort tekniksprång som när vi gick från 60-talets transistorer till dagens teknik. Det är inte osannolikt att vi i framtiden kommer att prata om att IT-revolutionen startade först med nanoteknikens intåg.

Prestandan med nuvarande teknologi kan inte förbättras så mycket mer, i alla fall inte till lägre eller kanske ens bibehållen kostnadsnivå. Processorerna kan helt enkelt inte göras mycket snabbare eller få högre kapacitet utan att nya material används. Det är här nanoteknologi kommer in i bilden. Smolteks kolnanoteknologi använder industrikompatibel processteknik och kan därmed integreras i processortillverkarnas befintliga produktionslinjer.

För att förstå hur vår teknologi kan tillämpas inom det här området bör man känna till begrepp som ”Advanced Packaging”, ”System Integration” eller ”Heterogeneous Integration”, vilket i praktiken innebär att högintegrerade kretsar byggs genom integration av flera delkomponenter. 

Exempel på produkter inom detta segment är högpresterande grafiska processorer, eller varför inte i tider av ”machine learning” processorer för AI (Artificial Intelligence). Vår teknik ger direkta möjligheter till tätare integration för mindre komponenter med signifikant högre prestanda. Detta tack vare att våra vertikala kolnanostrukturer kan ersätta eller komplettera dagens material vilka nått gränserna för vad de kan prestera.

Kolnanostrukturer är grunden för tekniksprånget. Fördelen med kolnanostrukturer är att de är mycket goda ledare av både värme och elektricitet vilket öppnar för flertalet applikationsområden inom halvledar- och elektronikindustrin. Smolteks teknologi och patent är inte bundna till en viss typ av nanostrukturer. Inte heller till ett visst material utan utgör en bred teknikplattform. 

I vårt praktiska arbete har vi riktat vårt fokus mot användning av teknologin för ”odling” av vertikala, elektriskt ledande, kolnanostrukturer - oftast i form av så kallade kolnanofibrer (CNFs).

Idag prioriterar Smoltek utveckling inom applikationsområden med fokus på halvledar- och elektronikindustrin. Främst utvecklar vi koncept för kretsintegrerade kondensatorer. Termisk avledning och kretsinterna kontaktstrukturer är andra intressanta applikationer för samma kunder.

Idag har förtätningen av transistorerna kommit längre än vad som ofta behövs och produktionen är nu i en uppåtgående kostnadstrend, tvärtemot vad vi vant oss vid. För att i praktiken tillgodogöra sig de nya chipens prestanda krävs helt enkelt smartare integrationer till komplett komponent.

Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. 

By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2005-2020 by Smoltek

Headquarters
Kaserntorget 7, S411 18 Gothenburg, Sweden

info@smoltek.com | +46 760 52 00 53

US location

470 Ramona Street, Palo Alto, CA 94301, USA

Newsletters

Get the latest news from Smoltek in your mailbox