Smoltek genomför Företrädesemission

March 5, 2019

 

Smoltek Nanotech Holding AB publicerar idag ett prospekt inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.

 

 

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt via länken nedan.

 

Prospekt: Inbjudan att teckna units i Smoltek Nanotech Holding AB 

 

Mer information om Företrädesemissionen finns under Investors-fliken samt på Emissions-sidan.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

Please reload

Smoltek provides groundbreaking technology for the new wave of heterogeneous integration and advanced semiconductor packaging. 

By pioneering carbon nanotechnology we keep scaling advanced semiconductor packaging technologies on a system level.

  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2005-2019 by Smoltek

Headquarters
Kaserntorget 7, S411 18 Gothenburg, Sweden

info@smoltek.com | +46 760 52 00 53

US location

470 Ramona Street, Palo Alto, CA 94301, USA

Newsletters

Get the latest news from Smoltek in your mailbox