Search

Smoltek genomför Företrädesemission

Updated: Jan 28, 2020


Smoltek Nanotech Holding AB publicerar idag ett prospekt inför föreliggande företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 2.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt via länken nedan.

Prospekt: Inbjudan att teckna units i Smoltek Nanotech Holding AB

Mer information om Företrädesemissionen finns under Investors-fliken samt på Emissions-sidan.

#Smoltek #investor

912 views0 comments