Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

E4e89e D66055b528e64890a5b4a4fdd40a72a8mv2

Smoltek presenteras på Stora Aktiedagen i Stockholm 25 november.

Ta chansen att träffa Smoltek på Stora Aktiedagen i Stockholm, måndag 25 november. VD Anders Johansson finns på plats på investerarmässan under dagen.

November 11, 2019

Smol­tek del­tar i Akties­pararnas årliga event Stora Aktied­a­gen i Stock­holm, månd­ag 25 novem­ber. Förutom att vi ställer ut på invester­armäs­san under dagen ger vd, Anders Johans­son en företag­s­p­resent­a­tion med en nuläge­sup­p­da­ter­ing klockan 14.40−15.10 – Vi ses i sal 2!

PS. Direkt efter present­a­tion­en kan du även prata med Anders Johans­son i Com­pany Corner.

VAD:Stora Aktied­a­gen i Stock­holm, Aktiesparna

VAR: Sheraton Stock­holm Hotel, Tegel­back­en 6, Stock­holm – SAL 2

NÄR: Månd­ag 25 novem­ber, 14.40−15.10

OBS! Anmälan krävs (klicka på länken till even­man­get, det är kostnadsfritt).

Top image: Anders Johans­son, CEO Smoltek

Sign up for our newsletter!

Subscribe form (en)

No spam. Simply good reading. Get your free subscription to Smoltek Newsletter infrequently delivered straight to your inbox.

Your data will be handled in compliance with our privacy policy.

Related news and insights